Slökkvilið Fjarðabyggðar - Störf í boði

Slökkvilið Fjarðabyggðar
Slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn


Slökkvilið Fjarðabyggðar óskar eftir að ráða slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn til starfa á slökkvistöðinni að Hrauni á Reyðarfirði. Um er að ræða 100% starf í vaktavinnu við sjúkraflutninga og slökkvistörf.

Helstu verkefni:
Slökkvistörf, sjúkraflutningar, reykköfun, æfingar, þjálfun, umhirða tækja og búnaðar.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
Umsækjendur þurfa að uppfylla skilyrði 8.gr. reglugerðar nr.792/2001, m.a.
• Góða líkamsburði, vera andlega og líkamlega heilbrigðir, reglusamir og háttvísir, hafa góða sjón og heyrn, rétta litaskynjun og vera ekki haldnir lofthræðslu eða innilokunarkennd.
• Aukin ökuréttindi til að stjórna vörubifreið og leigubifreið.
• Iðnmenntun sem nýtist í starfi slökkviliðsmanna eða sambærilega menntun (stúdentspróf) og reynslu.
• Standast læknisskoðun og þrekpróf auk annarra inntökuprófa.
• Hafa jákvætt hugarfar og færni í mannlegum samskiptum.
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að hafa á sér gott orðspor og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist starfinu.
• Menntun og/eða reynsla af starfi slökkviliðs- og/eða sjúkraflutningamanna er kostur.

Fylgigögn:
Prófskírteini, læknisvottorð, sakavottorð, ljósrit af ökuskírteini og ferilsskrá.

Kröfur um viðbragð setja skorður á búsetu innan ákveðinnar fjarlægðar frá slökkvistöð.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Landssambands slökkvilisð- og sjúkraflutningamanna.

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu Fjarðabyggðar, www.fjardabyggd.is

Umsóknarfrestur er til og með 13. desember 2016. Eldri umsóknir óskast staðfestar.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Helgi Sigfússon slökkviliðsstjóri, mummi@fjardabyggd.is eða í síma 470 9081.